» Hoofdmap » 700- KUNST » 710- PLASTISCHE KUNST » 712- Plastische kunst voor 1900

Titel: Vorstelijk verzameld
Jaartal: 2011
Titel: Van Eyck tot Durer - Brugge - expo
Jaartal: 2010
Datum: 29 oktober 2010 tot 30 januari 2011
Info:

Van Eyck tot Durer, zowat de blikvanger van Brugge Centraal, het stadsfestival anno 2010. De tentoonstelling belicht de relatie tussen de zogenaamde Vlaamse Primitieven en de kunst in Centraal Europa.


Campagnebeeld: een danig digitaal verbouwd Portret van een vrouw, een werk van omstreeks 1480 van een anoniem schilder, dat thuis hoort in het Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid. Op de bijzonder uitgebreide tentoonstelling Van Eyck tot Durer krijgt het schilderij merkwaardig genoeg een plaats in een achteraf-zaaltje waar de meeste bezoekers achteloos aan voorbij gaan. Iemand moet ons het idee daarachter nog een keer uitleggen.

Titel: Stradanus
Jaartal: 2009
Volledige titel: Stradanus 1523-1605 - Hofkunstenaar van de Medici
Info:

Tentoonstelling rond het werk van Stradanus, kunstenaar in dienst van de Medici-klan in Firenze. Geboren in Brugge. Maar met een naam als Jan van der Straet kwam je in Firenze niet mee aan de bak. Dus werd het Stradanus. Dat stond beter in het Italie van die dagen. Campagnebeeld: een gravure, een voorstelling van een schilder in zijn atelier, terwijl hij een Sint-Joris schildert.

Titel: Joseph Suvee en het neoclassicisme
Jaartal: 2008
Volledige titel: Joseph Suvee en het neoclassicisme - Brugge Parijs Rome
Info:

Tentoonstelling in Groeninge rond het werk van Joseph Suvee, in 1743 in Brugge geboren neoclassicistisch schilder. Hij overlijdt in Rome in 1807. Campagnebeeld: De uitvinding van de tekenkunst van Suvee uiteraard. Uit de eigen collectie van het museum.

Titel: /Memling & het portret
Jaartal: 2005
Volledige titel: /Memling & het portret - portretkunst in de renaissance
Info:

Tentoonstelling in het kader van het stadsfestival Corpus 05.

Titel: Jan van Eyck, De Vlaamse Primitieven en het zuiden
Jaartal: 2002
Info:

Een van de meest spraakmakende tentoonstellingen in het jaar waarin Brugge de titel Culturele Hoofdstad van Europa draagt.


Campagnebeeld: Portret van een man met blauwe kaproen van Jan van Eyck, een werk uit ca. 1429 uit het Muzeul National in Boekarest.

Titel: Garemijn
Jaartal: 1999
Volledige titel: Jan Antoon Garemijn 1799 - 1999 - Geen dag zonder lijn
Info:

Tentoonstelling rond Jan Garemijn, geboren in Brugge in 1712. Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van zijn overlijden in 1799. Uiteraard in de naar hem genoemde zaal in de stadshallen.


Campagnebeeld: detail uit Het Vieruurtje (Groeningemuseum), een werk uit 1778.


 

Titel: Van Memling tot Pourbus
Jaartal: 1998
Info:

Campagnebeeld: detail uit Verheerlijking van de Heilige Maagd, van de Meester van het Heilig Bloed. Het werk behoort tot de collectie van de Sint-Jacobskerk en dateert uit de vroege 16e eeuw.


Titel: Van realisme tot symbolisme
Jaartal: 1995
Info:

Campagnebeeld: Portret van Jeanne Kefer (detail), werk van Fernand Khnopff uit het Getty Museum. Een schilderij uit 1885.


Naar verluidt waren de tentoonstellingsbouwers maar matig tevreden omtrent de affiche, waarop met name de kleurweergave niet bleek overeen te stemmen met het kleurenpalet van het origineel.


 

Titel: Hans Memling
Jaartal: 1994
Info:

Tentoonstelling naar aanleiding van de vijfhonderdste sterfdag van een van de grote Vlaamse Primitieven, de Duitser (!) Hans Memling.


Campagnebeeld: een detail uit Vrouwenportret van Memling, gekend als Sibylla Sambetha, werk uit 1480, bewaard in het Sint-Janshospitaalmuseum.


Niet iedereen vond een close-up van een portretschilderij een geslaagd campagnebeeld. Tussen pot en pint omschreef een Engels recensent de affiche met de woorden It looks like a ham slice.


Hoe dan ook: de tentoonstelling werd qua opkomst een voltreffer: er werd afgeklokt op ruim 380.000 bezoekers.


 

Titel: Impressionisme - een schone kijk
Jaartal: 1993
Volledige titel: Impressionisme - een schone kijk
Titel: Pieter Pourbus 1524-1584
Jaartal: 1984
Titel: Europese Monumenten Akwarellen van August De Peellaert
Jaartal: 1975
Volledige titel: Europese Monumenten Akwarellen van August De Peellaert 1793 - 1876
Titel: Meesterwerken uit Praag - 1450-1750
Jaartal: 1974
Volledige titel: Meesterwerken uit Praag - 1450-1750 - Drie eeuwen Vlaamse en Hollandse schilderkunst
Info:
 
Titel: Schatten voor Brugge
Jaartal: 1972
Volledige titel: Schatten voor Brugge - museumaanwinsten 1966-1972
Info:
 
Titel: Van Eyck - Imaginair museum van zijn meesterwerken
Jaartal: 1970
Info:

Iemand een idee wat dat "imaginair museum" wel kan geweest zijn?Herinneren wij ons een collectie fotografische weergaven op ware grootte van Vlaamse Primitieven die ooit, in de late jaren tachtig, in de zalen van Oud Sint-Jan te zien was? Maar dit is een affiche uit 1970, de kans dat het om dezelfde collectie ging lijkt ons eerder klein. Kan iemand daar iets over melden?Het campagnebeeld van deze niet bijzonder fraaie affiche is een detail uit "Madonna met Kanunnik van der Paele" van Van Eyck, een werk dat effectief tot de Groeningecollectie behoort. 


Titel: Anonieme Vlaamse Primitieven
Jaartal: 1969
Volledige titel: Brugge - Tentoonstelling - Anonieme Vlaamse Primitieven
Datum: 14 juni - 21 september 1969
Info:

Een tentoonstelling met een overweldigende belangstelling. Nooit voordien had Brugge een dergelijke massale opkomst gekend voor een tentoonstelling oude kunst. Campagnebeeld: detrail uit één van de luiken met de legende van de Heilige Ursula, een veelluik van de Meester van de Ursulalegende, wiens noodnaam uiteraard naar dit werk verwijst. De panelen zijn afkomstig uit het klooster van de Zwarte Zusters Augustinessen in Brugge en behoren tot de collectie van het Groeningemuseum.

Titel: De eeuw der Vlaamse Primitieven
Jaartal: 1960
Titel: Vlaamse kunst uit Spaans bezit
Jaartal: 1958
Info:
 
Titel: Vlaamse kunst uit Spaans bezit
Jaartal: 1958
Volledige titel: Brugge - Vlaamse kunst uit Spaans bezit
Info:
  
Titel: Meesterwerken van de Vlaamse kunst uit Brits bezit en Australië
Jaartal: 1956
Titel: Vlaamse kunst uit Brits bezit
Jaartal: 1956
Titel: Het portret in de oude Nederlanden
Jaartal: 1953
Volledige titel: Het portret in de oude Nederlanden van Jan van Eyck tot Antonio Moro
Datum: 28 juni - 31 augustus 1953
Info:

 Campagnebeeld: "De schilder en zijn vrouw" van de zgn. Meester van Frankfurt, een werk uit 1496 uit het KMSKA, Antwerpen. Detail: op het hoofddeksel van de dame schilderde de kustenaar een heuse vlieg. Een grapje, waarmee hij de toeschouwer op het verkeerde been wou zetten. 

 
Titel: Het portret in de oude Nederlanden
Jaartal: 1953
Datum: 28 juni - 31 augustus 1953
Info:

  Centraal: schets van een detail uit het linker luik van de "Aanbidding der herders", de zgn. "Portinari-triptiek" uit het Uffizi, Firenze. De triptiek is één van de weinige werken die met zekerheid aan Hugo van der Goes (ong. 1440 - 1482) worden toegeschreven. Het detail toont de kinderen van Tommaso Portinari, gezant van de Medici in Brugge.

 
Titel: Fiamminghi e Italia
Jaartal: 1951
Datum: 1 juli - 16 augustus 1951
Info:
Tentoonstelling rond Italiaanse en Vlaamse schilderkunst van de late middeleeuwen tot de barok.
Campagnebeeld van de affiche is de kruisiging van Antonello da Messina (1430 - 1479) uit het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen.
Hetzelfde schilderij was jaren later, in het kader van Brugge 2002 opnieuw in het Groeningemuseum te bewonderen op de tentoonstelling “Jan
van Eyck, de Vlaamse Primitieven en het zuiden”. Kunnen wij de tentoonstelling van 1951 beschouwen als een thematische voorloper van de 2002-expositie?
Franstalige versie van de affiche.
Titel: Gerard David
Jaartal: 1949
Volledige titel: Brugge - Gerard David - Tentoonstelling
Datum: 18 juni - 21 augustus
Info:
 
Titel: Memling tentoonstelling
Jaartal: 1939
Volledige titel: Brugge Memling Tentoonstelling ter gelegenheid van den 500n verjaardag der geboorte van den Vlaamschen meester
Datum: 24 juni - 1 oktober 1939
Info:
 
Titel: Geneeskundige tentoonstelling voor schoone kunsten der beide Vlaanderen
Jaartal: 1909
Volledige titel: Geneeskundige tentoonstelling voor schoone kunsten der beide Vlaanderen ten voordele van den strijd tegen de kankerziekte
Info:
 
Titel: Tentoonstelling van oude kunst
Jaartal: 1905
Ontwerp: Flori Van Acker
Volledige titel: Tentoonstelling van oude kunst ter gelegenheid van de 75e verjaring der Belgische onafhankelijkheid
Datum: juli - oktober 1905
Techniek: lithografie
Drukkerij: Leon De Haene - Bodart, Brugge
Info:

In 1905 vindt in het Gruuthusemuseum een TENTOONSTELLING VOOR OUDE KUNST plaats. Ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid, zo leert ons de affiche van Flori Van Acker. Een litho van drukkerij De Haene-Bodart.

De kunstenaar heeft hier gekozen voor een strikte scheiding tussen tekst en beeld, een affichevorm die hij wel vaker prefereert. Het beeldgedeelte leidt ons binnen in het kabinet van een kunstkenner, die wij aantreffen terwijl hij bezig is met het taxeren van een beeldje. Hij houdt het kleinood zorgzaam in de ene hand, terwijl hij met een ganzeveer notities maakt. Kledij van de man en het decor voeren ons zo mee naar de middeleeuwen, terwijl ook het gekozen lettertype het nostalgische karakter van de affiche benadrukt.

Door het open raam merken wij boven de daken en gevels van de stad het silhouet van het belfort. Centraal boven het beeldkader prijkt het gestyleerde wapenschild van de heren van Gruuthuse.

Gruuthuse is op dat moment pas enkele jaren in gebruik als stedelijk museum.   


Titel: Les Primitifs Flamands à Bruges
Jaartal: 1902
Ontwerp: Amedée Lynen
Info: