» Hoofdmap » 100- BRUGGE ALGEMEEN » 113- Geschiedenis & patrimonium


Niet te tellen zijn ze: de tentoonstellingen die in de loop van heel veel jaren de geschiedenis van Brugge hebben belicht. Anderzijds wordt het beleid van de stedelijke overheid omtrent het historisch patrimonium met argusogen gevolgd. Wat nu en dan aanleiding geeft tot het verspreiden van kritische affiches door even kritische Bruggelingen. Ook dat is een onderdeel van de affiche-geschiedenis van deze stad.

Titel: Uit goede bron
Jaartal: 2011
Ontwerp: pk-projects
Datum: 8 april - 16 oktober 2011

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:
Twee affiches kondigen een nieuw project aan: een tentoonstelling in Gruuthuse omtrent de jongste bevindingen rond het onstaan en de vroegste geschiedenis van Brugge.
Twee ontwerpen met de allure van een affiche voor een avonturenfilm.
Titel: Uit goede bron - tweede versie
Jaartal: 2011
Ontwerp: pk-projects
Datum: 8 april- 16 oktober 2011

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:
Twee affiches kondigen een nieuw project aan: een
tentoonstelling in Gruuthuse omtrent de jongste bevindingen rond het
onstaan en de vroegste geschiedenis van Brugge.

Twee ontwerpen met de allure van een affiche voor een avonturenfilm.
Titel: erfgoed dat verdwijnt
Jaartal: 2011
Gekende formaten: A4
Info:
De Unesco-discussie  wordt ook met affiches gevoed. In de binnenstad verschijnen voorjaar 2011 twee kleine vensteraffiches met als tekst “BRUGGE unesco werelderfgoed in gevaar” en “erfgoed dat verdwijnt is verarming”. De burgemeester is not amused.
Niet  meer dan rudimentaire A4-tjes zijn het, met een bewust nonchalant ontwerp. Waar  zagen wij dit idee eeder? Juist,ja: in de omgeving van de site Oud Sint-Jan, ten  tijde van de Museum of History-affaire.
Op één van de affiches wordt verwezen naar de vzw Erfgoedforum Brugge.
Titel: brugge unesco werelderfgoed in gevaar
Jaartal: 2011
Gekende formaten: A4
Info:
De Unesco-discussie  wordt ook met affiches gevoed. Hier en daar in de binnenstad verschijnen voorjaar 2011 twee kleine vensteraffiches met als tekst “BRUGGE unesco werelderfgoed in gevaar” en “erfgoed dat verdwijnt is verarming”. De burgemeester is not amused.
Niet  meer dan rudimentaire A4-tjes zijn het, met een bewust nonchalant ontwerp. Waar  zagen wij dit idee eeder? Juist,ja: in de omgeving van de site Oud Sint-Jan, ten  tijde van de Museum of History-affaire.
Op één van de affiches wordt verwezen naar de vzw Erfgoedforum Brugge.

Titel: Gat in de markt
Jaartal: 2010
Volledige titel: Gat in de markt - een denkoefening rond hedendaagse architectuur in Brugge

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:
Architecten in spe krijgen de opdracht, een project uit te werken rond een denkbeeldig nieuw gebouw op de Markt, op de plaats van het huidige, neogotische Provinciaal Hof.
In het licht van de discussie rond het Unesco-statuut van de binnenstad een op zijn minst boeiende studie, waaraan in het genoemde gebouw een kleine tentoonstelling was gewijd.
Titel: Brugge blijft werelderfgoed!
Jaartal: 2010
Info:

Pleidooi voor het behoud van het Unesco-Werelderfgoed-statuut. Een per definitie tweetalige affiche, want verspreid door Belgische Alliantie-Alliance Belge, de Belgicistische partij van Bruggeling Ruben Cottenje.

Titel: Europese week van de begraafplaatsen
Jaartal: 2010
Info:
Affiche die het Brugse luik van de Europese week van de begraafplaatsen, editie 2010, aankondigt.
Titel: Moving archives
Jaartal: 2009
Volledige titel: Moving archives - vondelingen
Titel: De uitvinding van Brugge
Jaartal: 2009-10
Volledige titel: De uitvinding van Brugge - de stad van Delacenserie

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:

Tentoonstelling naar aanleiding van de honderdste sterfdag van Louis Delacenserie (1838-1909), Brugs stadsarchitect die als geen ander zijn stempel drukte op het neogotische beeld van de stad.  De betreffende tentoonstelling werd verlengd.

Titel: Van A(lbast) tot Z(ink)
Jaartal: 2007
Volledige titel: Van A(lbast) tot Z(ink) - topstukken uit de collectie van het Bruggemuseum-Gruuthuse
Datum: vanaf 21 december 2007

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:
Aankondiging van de in 2007 vernieuwde opstelling van de collectie van het Gruuthuse-museum.   
Titel: Tentoonstelling de Brugse Markten
Jaartal: 2007
Ontwerp: Folio - Marijke Deweerdt
Datum: 15 november 2007 - 13 januari 2008

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:
De archieffoto op de affiche toont een - duidelijk winters - tafereel op de hoek van het Pandreitje. Een groentekraam op de voorgrond. Estaminet In de Vogelmarkt op de achtergrond. Verderop, in de nevel, het Huidenvettersplein. Vandaag is daar Klein Venetie. De foto dateert uit 1902 en is van Louis D'Helft. Bron: Beeldbank Brugge.
Titel: Veelvuldige Chineesche gezichten
Jaartal: 2006
Volledige titel: Veelvuldige Chineesche gezichten - China-belangstelling in Brugge in de 18de en 19e eeuw

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:
Tentoonstelling omtrent China-belangstelling in het Brugge van de 18de en 19de eeuw.
Dus toch wel een affiche omtrent Brugse geschiedenis.
Kaderde in het thema van Open Monumentendag 2006.  
Titel: Tentoonstelling portret & document (2005)
Jaartal: 2005

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:
Aankondiging van een tentoonstelling in het stadsarchief in het kader van Corpus 05.   Een complex campagnebeeld, met ondermeer de kinderfiguur uit Portret van een Brugse familie van Jacob van Oost de oude (1601-1671) uit Groeninge.
Titel: Baardmannen & puntneuzen
Jaartal: 2004
Datum: 16 april - 29 augustus 2004

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:
Aankondiging van een tentoonstelling omtrent steengoed in Gruuthuse. Campagnebeeld: detail van een karakteristieke baardmankruik.   
Titel: Te wapen!
Jaartal: 2004
Volledige titel: Te wapen! - Heraldiek, teken van gezag en identiteit
Datum: 31 augustus - 20 oktober 2004

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:
Tentoonstelling omtrent heraldiek in het Arentshuis naar aanleiding van het (een mond vol!) "Zesentwintigste Internationale congres voor Genealogische en Heraldische Wetenschappen".
Campagnebeeld: detail uit "Allegorie van de vrede in de Nederlanden" van Pieter Claeissens de jonge (ca1540-1623) uit het Groeningemuseum.


 

 
Titel: Archeologie - voel het verleden onder je voeten
Jaartal: 2004
Volledige titel: Archeologie - voel het verleden onder je voeten

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:
Promoaffiche voor het "Bruggemuseum-Archeologie".  De affiche uit 2004 is niet gedateerd.
Titel: Het bereysde Oosten
Jaartal: 2003
Volledige titel: Het bereysde Oosten - In de voetsporen van de Brugse reiziger Vincent Stochove (1630-1632)
Datum: 24 april - 24 mei 2003
Info:
Aankondiging van een tentoonstelling rond Vincent Stochove, 17e eeuws Brugs burgemeester en vooral wereldreiziger. Meer bepaald omtrent het verhaal dat hij publiceerde omtrent zijn reizen in het Midden-OOsten en Afrika. 
Titel: Museumnacht
Jaartal: 2003
Ontwerp: d-artagnan
Datum: 28 juni 2003

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:

Aankondiging van Museumnacht 2003. De vermoeide zaalwachter is Filip Sobry van ontwerpbureau d-artagnan, dat instond voor het concept van de affiche.
Het schilderij onder zijn hoede is "Het Feestmaal" van Antoon Claeissens (ca.1538-1613) uit de Groeninge-collectie.

Titel: hanze@medici
Jaartal: 2002
Volledige titel: hanze@medici - Brugge, wisselmarkt van Europese culturen
Datum: 24 mei - 8 september 2002

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:

Tentoonstelling in verschillende locaties in de binnenstad. Campagnebeeld: de stadskraan in een miniatuur van Simon Bening. Uit een gebedenboek van omstreeks 1520. Een figuur in de afbeelding zegt in een tekstballonnetje: "Ik mail je morgen mijn offerte". De miniaturist was zijn tijd ver vooruit.

 
Titel: 't pandreitje in beweging - het verhaal van een bewogen geschiedenis
Jaartal: 2000
Info:

Titel: Leven en dood van een kathedraal
Jaartal: 1999
Volledige titel: Leven en dood van een kathedraal - 1799-1999

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:
Tentoonstelling rond de geschiedenis van de Sint-Donaaskerk, kathedraal vanaf 1559. Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van de sloop van het gebouw op de Burg.
Elders in deze map vindt u een plakaat uit 1803, waarop de openbare verkoop van afbraakmateriaal wordt aangekondigd. 
Titel: Brugge Europe Medieval 1997
Jaartal: 1997

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:
Aankondiging van een congres omtrent "archeologie en middeleeuwen" in Brugge.
Titel: Brugge museumstad
Jaartal: 1997
Info:

Meertalige affiche. Campagnebeeld: Collage met afbeeldingen van kunstwerken en geschiedkundig materiaal uit diverse Brugse musea.


De affiche uit 1997 is niet gedateerd.
    

Titel: Expo-Markt Brugge
Jaartal: 1997
Titel: Brugge 16e eeuw in 3-D maquette
Jaartal: 1996
Info:
Aankondiging van de voorstelling van een maquette van de Brugse binnenstad in de 16e eeuw. Zowat een 3-D van de kaart van Marcus Gerards.
Als wij ons goed herinneren, was dit een privé-intitiatief. Het geheel was best indrukwekkend. Wat zou van die maquette geworden zijn? Iemand een idee?
Huis ter Buerse was toen nog in handen van Bank van Roeselare. 
Titel: Tentoonstelling spiegheling en daet Simon Stevin van Brugghe
Jaartal: 1995
Volledige titel: Tentoonstelling Spiegheling en daet Simon Stevin van Brugghe (1548 - 1620)
Datum: 9 december 1995 - 31 januari 1996
Info:
Centraal: afbeelding van een zeilwagen naar een ontwerp van Simon Stevin.
Simon Stevin, een mens van zijn tijd: de renaissance.  
Titel: 125 jaar schouwburg
Jaartal: 1994
Volledige titel: 125 jaar schouwburg - van de comedie naar de stadsschouwburg 1869 en het theaterleven tot ca 1920
Datum: 30 september - 1 november 1994

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Titel: Behoedzaam omgaan
Jaartal: 1994
Volledige titel: Tentoonstelling Behoedzaam omgaan - monumentenzorg in Brugge 1988 - 1993

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:

Merkwaardige affiche met gedateerde afbeeldingen van de Civiele Griffie op de Burg.

Op de keerzijde worden de diverse afbeeldingen nader toegelicht. 


Titel: Toren in de steigers
Jaartal: 1994
Volledige titel: Tentoonstelling Toren in de steigers - Sint-Salvators in Brugge - geschiedenis en restauratie
Datum: 2 tot 25 september 1994
Titel: 100 jaar Bruges La Morte
Jaartal: 1992
Info:
Tentoonstelling, honderd jaar na publicatie van "Bruges la Morte", de roman van George Rodenbach (1855-1898) die Brugge definitief met het cliché van schone slaapster opzadelde. Maar anderzijds ook de aanzet gaf tot een eerste, voorzichtige toeristische belangstelling. 
Titel: Lodewijk van Gruuthuse
Jaartal: 1992
Volledige titel: Lodewijk van Gruuthuse - mecenas en Europees diplomaat - 1427 - 1492

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:
Tentoonstelling naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van het overlijden van Lodewijk van Gruuthuse.
Titel: 8 eeuwen pelgrims armen en zieken
Jaartal: ng
Volledige titel: 8 eeuwen pelgrims armen en zieken
Info:

Affiche uit de jaren '90.
Campagnebeeld: detail van het schilderij van Beerblock, waarop het interieur van de ziekenzalen wordt afgebeeld.
De affiche is niet gedateerd. Wel is een strook met openingsuren over een deel van de tekst heen geplakt.

Titel: Rijksarchief Brugge
Jaartal: ng
Info:
Niet gedateerde affiche uit de jaren '90 ter promotie van het rijksarchief in de Brugse pootersloge. Centraal: een oorkonde met zegel. Linksboven: de achtergevel en binnentuin van het gebouwencomplex. Linksonder: de sculptuur van Hubert Minnebo, die bij de herinrichting van de binnentuin geplaatst werd in de jaren negentig.
Titel: Julius en Maurits Sabbe
Jaartal: 1989
Info:

 Een tentoonstelling in het huis van Renaat Bosschaert resulteerde ongetwijfeld een kunstzinnige benadering van de figuren Julius en Maurits Sabbe. Deze affiche kan bijgevolg bij zowel plastische kunst, literatuur als de geschiedenis van Brugge worden ondergebracht.

 
Titel: Breydel- en De Coninck Feesten
Jaartal: 1987
Volledige titel: 1887-1987 Brugge - Breydel- en De Coninck Feesten
Info:
Algemene affiche omtrent de honderdste verjaardag van de inhuldiging van het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck op de Markt. 
Titel: tentoonstelling Breydel en De Coninck herdacht
Jaartal: 1987
Titel: Brugge, een stad op weg naar de 21e eeuw
Jaartal: 1987
Volledige titel: Brugge, een stad op weg naar de 21e eeuw - Brugse burgemeesters 1830-1987
Titel: 't Brugs Uurtje
Jaartal: 1987
Datum: 8 maart - 12 april 1987
Titel: Tentoonstelling 800 jaar Spermalie
Jaartal: 1986
Datum: 9 augustus - 28 september 1986
Info:
Centraal: OLV van Spermalie, beeld dat bewaard wordt in het Begijnhof. Het betreft één van de oudste, zoniet hèt oudste Mariabeeld in de stad.
Jammer van de goedbedoelde neogotische restauratie. 
Titel: 150 jaar grootseminarie in de Duinenabdij te Brugge
Jaartal: 1984
Volledige titel: 150 jaar grootseminarie in de Duinenabdij te Brugge
Datum: 19 tot 26 mei
Info:
Centraal: panoramisch zicht op de Duinenabdij uit Flandria Illustrata van Sanderus (1586-1664).

   
Titel: Hubertus Goltzius en Brugge - 1583-1983
Jaartal: 1983

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Titel: Brugge en de zee
Jaartal: 1982
Volledige titel: Brugge en de zee
Info:
 
Titel: Tentoonstelling - Bourgondische dagen
Jaartal: 1982
Info:
Aankondiging van een paar tentoonstellingen in het kader van de Bourgondische Dagen.
De Bourgondische Dagen, waarvan vooral de Maria van Bourgondie Stoet herinnerd wordt, pasten in de herdenking van de 500ste verjaardag van de dood van Maria van Bourgondie
Titel: 800 jaar sint-janshospitaal
Jaartal: 1976
Ontwerp: Johan Mahieu
Datum: 5 juni - 31 augustus 1976
Info:

Het campagnebeeld toont een kloosterzuster in traditioneel gewaad, werkend met een van de vijzels uit de historische apotheek.

Maria Vanslambrouck, in het klooster Zuster Berchmans, werd geboren te Zwevezele op 15 december 1895. Zij overleed te Brugge “omringd door haar biddende medezusters” op 20 december 1981.

Met dank aan de dame die ons deze informatie bezorgde.


Titel: 600 jaar Brugs stadhuis - 1376-1976
Jaartal: 1976
Datum: 16 oktober - 28 november 1976
Info:
Tentoonstelling naar aanleiding van het 600-jarig bestaan van het Brugse stadhuis.
De eerste steen werd in 1376 gelegd door graag Lodewijk van Male.
De tentoonstelling vond plaats in de toenmalige Bank Brussel Lambert op de Markt, het gebouw waar vandaag Fnac gevestigd is. 
Titel: Tentoonstelling - op en om de bouwwerf
Jaartal: 1975

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:
Tentoonstelling in het kader van de Veertiendaagse van het Bouwkundig Erfgoed.
Titel: Tentoonstelling De Brugse Markt 1200/1918
Jaartal: 1973
Titel: Koetsen in het Brugse straatbeeld
Jaartal: 1970
Info:

Tentoonstelling rond koetsen in Brugge. Minder jonge Bruggelingen herinneren zich het handvol antieke koetsen in het bijgebouw van het Arentshuis, waar nu de museumshop gevestigd is. Was deze tentoonstelling de aanzet tot die collectie? Kan iemand vertellen, waar die koetsen nu te vinden zijn?

 
Titel: Brittanica Brugge
Jaartal: 1966
Info:
  
Titel: Tentoonstelling - de Wieg van Brugge
Jaartal: 1964
Datum: 18 juli - 16 augustus 1964
Info:
Tentoonstelling over het ontstaan van Brugge. Campagnebeeld: detail van de panoramische kaart van Marcus Gerards uit 1562.
De tentoonstelling kwam tot stand met medewerking van ondermeer de Brugse grafisch kunstenaar en verzamelaar Guillaume Michiels.   
Titel: Het Gulden Vlies - Exposition de la Toison d'Or
Jaartal: 1907
Ontwerp: Flori Van Acker
Volledige titel: Het Gulden Vlies - Exposition de la Toison d'Or et de l' Art Neerlandais sous les Ducs de Bourgogne à Bruges
Datum: juni - september 1907
Gekende formaten: 56 x 37

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:

In 1907 wordt de nieuwe haven Brugge-Zeebrugge ingehuldigd. Bij deze gelegenheid wordt in het (nog onvoltooide) provinciaal hof een indrukwekkende tentoonstelling georganiseerd. De tentoonstelling biedt een terugblik op Brugge's glorieperiode, de Bourgondische 15e eeuw, met de stichting van de orde van het Gulden Vlies als hoofdmotief. Dit is de standaardformaat-affiche omtrent de tentoonstelling. In dezelfde map vindt u ook de affiche - met ander ontwerp - die in groot formaat werd uitgegeven. Flori Van Acker deelt de bladspiegel op in twee helften. Onderaan een fraai gotisch tekstgedeelte. Boven dat tekstgedeelte een pronkerig kader. Daarin de trotse figuur van Filips de Goede, in 1430 stichter van de orde, in een weelde van heraldische motieven. In feestelijk Bourgondisch ornaat, met het typische hoofddeksel en wijd openwaaiende mantel. Zijn rechterhand rust zelfverzekerd aan zijn riem-met-dolk, terwijl zijn linker steunt op een soort wandelstok. Een scepter? Om zijn hals draagt hij vanzelfsprekend het snoer van de Orde van het Gulden Vlies. Op de achtergrond rijst in volle glorie Brugge op, met opvallend prominente stadspoorten en de gekende torens van de stad. Maar Van Acker kent zijn geschiedenis. De voorstelling van de torens stelt hem voor een dilemma: het belfort, voor Brugge zondermeer het meest iconische gebouw, is in de dagen van Filips de Goede nog niet voltooid. Pas tegen het eind van de vijftiende eeuw zal het belfort verhoogd worden met de kenmerkende octagonale bovenbouw, de zogenaamde lantaarn. Het vertrouwde silhouet van het meest herkenbare gebouw van de stad kan hij op de affiche dan ook niet weergeven zoals zijn tijdgenoten het kennen. De oplossing voor dit probleem is even eenvoudig als spitsvondig: Van Acker laat de mantel van Filips de Goede op een heel gracieuze wijze opwaaien, waarbij schijnbaar volkomen toevallig de bovenbouw van het belfort aan het oog van de toeschouwer wordt onttrokken. Van Acker is zich duidelijk bewust van de wijze waarop het menselijk oog waarnemingen aanvult met informatie die in het geheugen ligt opgeslagen. De toeschouwer ziet op de affiche een herkenbare toren, die in werkelijkheid niet wordt afgebeeld.


Titel: Ville de Bruges - Exposition de la Toison d'Or
Jaartal: 1907
Ontwerp: Flori Van Acker
Volledige titel: Ville de Bruges - Exposition de la Toison d'Or et de l' Art Neerlandais sous les Ducs de Bourgogne
Gekende formaten: 158 x 117

Van deze affiche bevindt zich ook een origineel exemplaar in het Brugs stadsarchief.
Meer informatie op www.brugge.be/archief
.

Info:

In 1907 wordt de nieuwe haven Brugge-Zeebrugge ingehuldigd. Bij deze gelegenheid wordt in het (nog onvoltooide) provinciaal hof een indrukwekkende tentoonstelling georganiseerd. De tentoonstelling biedt een terugblik op Brugge's glorieperiode, de Bourgondische 15e eeuw, met de stichting van de orde van het Gulden Vlies als hoofdmotief.

Dit is de groot-formaat-affiche omtrent de tentoonstelling. In dezelfde map vindt u ook de affiche - met ander ontwerp - die op standaardformaat werd uitgegeven. Beide ontwerpen zijn van de hand van Flori Van Acker.

In de monografie die Maurits Van Coppenolle in 1936 omtrent kunstschilder Flori Van Acker schreef vinden wij een beschrijving van deze creatie. De tekst klinkt dermate enthousiast, dat wij ze u niet willen onthouden:

"Nog schitterender is dit (affiche) van de Gulden Vlies-expositie, waarop Filips de Goede de orde van het Gulden Vlies stichtende, uitgebeeld is. De monarch legt zijn eed af op het open evangelieboek gehouden door bisschop Filastre. De hertog in zijn scharlaken mantel gehuld, waarop zijn lijfsleuze "d Aultre n aury, tant que vivray" (niemand bezitter zoolang ik leef) geborduurd staat, is waarlijk majestatisch. Dit figuur maakt zich glansrijk los van het geheel, wijl den bisschop, met waardeering, maar gezag-bewust, naar den hertog buigt. De flink samengestelde achtergrond groepeert voor een brandvenster en een muur - waarop de blazoenen van Filips staten weergegeven worden - de geestelijkheid, de vaandeldragers, de herauten, twee schildknapen, de wapens van Bourgondie dragende, en een prelaat, die een kussen met reliek houdt.

Als men van een meesterwerk in dezen trant spreken wil, is de Gulden Vlies-plakbrief er zeker een van oorspronkelijkheid, samenstelling en uitvoering."


Titel: Vente des materiaux
Jaartal: 1803
Info:

Plakkaat met de aankondiging van de verkoop van bouwmateriaal naar aanleiding van de sloop van de Sint-Donaaskathedraal op de Burg.