» Hoofdmap » 400- ECONOMIE, WETENSCHAP, MILIEU » 470- Flora, fauna, milieu & landbouw

Titel: Gardens of Excellence
Jaartal: 2010
Datum: 23 - 25 april 2010
Info:

Zevende editie van de tuinbeurs "Gardens of Excellence" in de tuinen van het kasteel van Male.

Titel: Openingsfeest Visartpark
Jaartal: 2009
Volledige titel: Openingsfeest Visartpark - Kristus Koning feest!
Datum: 27 juni 2009
Info:

De wijk Kristus Koning viert feest bij de inhuldiging van het heraangelegde Visartpark.

Titel: Gemene plannen voor de Gemene Weidebeek
Jaartal: 2008
Volledige titel: assebroeks natuurgebied bedreigd! - Gemene plannen voor de Gemene Weidebeek - neen tegen verkaveling
Info:

De bewoners van de wijk Klein Appelmoes in Assebroek verspreiden een vensteraffiche. De campagne kadert in de discussie omtrent de plannen om van een deel van het nabij gelegen groengebied Gemene Weidebeek een woonuitbreidingsgebied te maken.

Titel: Betoging S.O.S. Leefmilieu
Jaartal: 2008
Datum: 7 december 2008
Info:

Betoging die kadert in het dispuut omtrent de groene gordel rond de binnenstad, met het Lappersfort als ultiem symbooldossier.

Titel: Neerhofdieren-festival 2007
Jaartal: 2007
Volledige titel: Neerhofdieren-festival 2007
Info:

Sinds jaren wordt voor dit initiatief hetzelfde camapagnebeeld gebruikt. Het konijn in kwestie is wellicht al lang niet meer onder ons.

Titel: Stop zuidelijke ontsluiting
Jaartal: 2007
Info:

Deze informeel ogende affiche kadert in het Lappersfort-dispuut. Ze houdt verband met de discussie rond het al dan niet verbreden van de nabij het Lappersfort gelegen Vaartdijkstraat.


We hebben de affiche in 2007 gesitueerd, maar ze kan ook een jaartje ouder zijn.

Titel: S.O.S. Lappersfort - voor lokale en globale afkoeling
Jaartal: 2007
Info:

In 2007 wordt de affiche S.O.S. Lappersfort - voor lokale en globale afkoeling verspreid. De discussie rond het omstreden bos is er eentje van lange adem ...

Titel: Elke zondag boswandeling
Jaartal: 2006
Volledige titel: Elke zondag boswandeling met GGF-Lappersfort-bos-gids
Info:

Alle middelen worden ingezet om het Lappersfort onder de aandacht te brengen/houden ...


 

Titel: Land van Hout
Jaartal: 2005
Volledige titel: Bebossing door Brugse families en instellingen omstreeks 1800 - Tentoonstelling Land van Hout
Info:
 
Titel: S.O.S. Lappersfort
Jaartal: 2003
Volledige titel: S.O.S. Lappersfort - Het Groene Gordelfront presenteert Chartreuse Happening
Info:
Het Groene Gordelfront verbindt het Lappersfort-dossier hier uitdrukkelijk met het dispuut rond het Chartreusegebied, waarin sommigen in die dagen de ideale locatie zien voor een "headquarterszone". 
Titel: S.O.S Groene Gordel
Jaartal: 2002
Info:

In volle Lappersfort-tijden wordt namens een breed front van verenigingen een vensteraffiche verspreid die oproept tot behoud van de zogenaamde groene gordel rond Brugge.


 

Titel: Het grote Lappersfortdebat
Jaartal: 2002
Datum: 6 oktober 2002
Info:

De bezetting van het Lappersfort is in volle gang. Middenin het jaar waarin Brugge met de titel van Culturele Hoofdstad van Europa uitpakt, woedt de discussie in volle hevigheid. Het Masereelfonds acht de tijd rijp voor een debat in de Volkshogeschool in de Baliestraat.

Titel: S.O.S. Lappersfort - Betoging
Jaartal: 2002
Datum: 4 september 2002
Info:

De dreigende kap van het inmiddels legendarische Lappersfortbos is niet enkel aanleiding tot een langdurige bezetting. In september van 2002 wordt opgeroepen tot een betoging.
De affiche lijkt duidelijk geinspireerd door het ontwerp van de affiche van de campagne S.O.S. voor een leefbaar Brugge uit 1990.

Titel: Koninklijke maatschappij voor hofbouw en fruitboomkunde van Brugge 1651-2001
Jaartal: 2001
Volledige titel: Koninklijke maatschappij voor hofbouw en fruitboomkunde van Brugge - Gelegenheidstentoonstelling 1651-2001
Titel: Gezelleg in de bloemen
Jaartal: 1999
Volledige titel: Gezellig in de bloemen - sterk zij de tale der woorden
Datum: 27 - 30 augustus 1999
Info:

Aankondiging van diverse florale activiteiten naar aanleiding van het Gezellejaar 1999.

Titel: UItgelezen Bloemen
Jaartal: 1997-98
Volledige titel: Tentoonstelling Uitgelezen Bloemen - botanische boeken en orchideeenprenten uit Burgse verzamelingen
Titel: Dierenliefde
Jaartal: 1996
Volledige titel: Dierenliefde - Oude foto's en prentbriefkaarten uit de collectie van Jan Desmet - Klik klik slik
Titel: Brugge bloeit
Jaartal: 1994
Volledige titel: Brugge bloeit - 2,3 en 4 sept. '94 - bloementapijt
Info:
Bloementapijt op de Markt, naar aanleiding van de Memling-tentoonstelling in het Groeningemuseum.
 
Titel: Zonder bomen ... nu alleen nog dromen
Jaartal: 1994
Ontwerp: Liesbet Boudens
Info:

Wanneer de plannen bekend worden voor de heraanleg van de Leiselestraat in deelgemeente Sint-Michiels blijkt het de bedoeling, de bomen in de straat te rooien. Dat is niet naar de zin van de bewoners, en er volgt een actie. Kalligrafe Liesbet Boudens, die in de straat woont, tekent de affiche, die zij handmatig inkleurt.


De heraangelegde Leiselestraat krijgt uiteindelijk toch weer bomen ...

Titel: Groen Brugge
Jaartal: 1987
Info:
Tentoonstelling omtrent het groen en het groenbeleid in de Brugse binnenstad.
Campagnebeeld: Siertuin in Groeninge, aan Jan Garemijn toegeschreven schilderij uit 1759. Tot voor enige tijd werd het werk ten onrechte beschouwd als een beeld van de hovingen van de voormalige Eeckhoutabdij.
De meest rechtse toren is effectief de kerktoren van de genoemde abdij. Het gebouwencomplex werd ten tijde van het Franse revolutionaire bewind gesloopt. De andere torens zijn die van de Onze Lieve Vrouwekerk en het belfort met gedrongen spits. 
Titel: Floralies Brugeoises
Jaartal: 1957
Ontwerp: B. Van Eygen
Info:
Op welke lokatie gaan de "Floralies Brugeoises" door? Het ontwerp verwijst naar de stadshallen, maar dat wordt niet effectief vermeld.
Titel: Prijskamp voor hoornvee en peerden
Jaartal: 1921
Volledige titel: Stad Brugge - Prijskamp voor hoornvee en peerden ingericht door het Landbouwcomice van Brugge
Info:
  
Titel: Bezoek van Z.M. den Koning
Jaartal: 1894
Volledige titel: Stad Brugge - Bezoek van Z.M. den Koning aan den landbouwprijskamp en aan het hofbouwkundig gesticht van den Heer Vincke-Dujardin
Datum: 16 juli 1894
Info:
Het officiele bezoek van koning Leopold II aan het destijds gerenomeerde horticultuurbedrijf van Gustaaf Vinkce aan de Scheepsdalelaan was niet uniek. Leopold II kwam naar verluidt bij zowat elk bezoek aan Brugge langs bij de familie Vincke-Dujardin. Sommige kwatongen in Brugge fluisterden, dat de charmes van Mw. Vincke-Dujardin daar voor iets tussen zaten.