Titel: Esperanto
Jaartal: 1935
Volledige titel: Leert de internationale hulptaal Esperanto
Datum: 11 oktober 1935
Drukkerij: Walleyn Druk
Info:
Aankondiging van een cursus Esperanto in
Gasthof Gouden Hoorn
aan het Simo Stevinplein. Vandaag gekend als Gasthof Pizza Hut.
Het in 1887 door Lejzer Zamenhof bedachte
Esperanto had al vroeger vaste voet aan de grond in Brugge. Antoon Jozef Witteryck, geboren in Ooskamp in 1865 en in Assebroek overleden in 1934, was één van de belangrijkste Esperantisten in ons taalgebied.
Amper enkele jaren na deze Esperanto-promoavond worden Esperanto-voorstanders vervolgd door de Nazi's. Wellicht leek het Duits hen meer geschikt als universele taal. Dat Zamenhof, vader van het Esperanto, joods was hielp de zaak ook niet echt vooruit ...

Map: 341 - Communicatie